Terug

 • Gratis verzending vanaf €99 *
 • 10.000+ tevreden klanten
 • Voor 13:00 besteld, dezelfde dag verzonden

Zo kies je het juiste gasmasker

Zo kies je het juiste gasmasker

Een goed gasmasker uitkiezen is best lastig. Hier hebben wij een paar dingen op een rijtje gezet zodat de keuze wat makkelijker te maken is.

De juiste keuze maken:

Juiste gasmaskers maken een enorm verschil in situaties zoals ernstige luchtvervuiling, oproerbeheersing, brand, natuurrampen, pandemieën en nucleaire aanvallen. Toch hebben de meeste mensen gevaarlijk verkeerde ideeën over maskers. Bandana's en chirurgische maskers zijn niet goed genoeg. Je hebt op z’n minst een goed wegwerpmasker nodig, en mogelijk een herbruikbaar halfgelaatsmasker of volgelaatsmasker.

Het kiezen van het juiste gasmasker voor je behoeften is niet iets wat lichtvaardig moet worden genomen. Neem de tijd om je huiswerk te maken, bepaal waar je bescherming voor nodig hebt en bestel vervolgens het juiste gasmasker en meerdere filters. Het is bovendien van noodzaak om het masker schoon te houden en te controleren op beschadigingen.

In deze blog vertellen we je:

 • Welke types gasmaskers er zijn
 • Waar tegen deze beschermen
 • In welke situaties je welk gasmasker nodig hebt
 • De filtertypes en de kleurcodering hiervan

 

Types gasmaskers:

 

Stofmasker-

Moet je een stofmasker dragen? Dan is het zeker niet de bedoeling dat je die afzet. Zelfs niet heel even. Inademing van stofdeeltjes kan de gezondheid schaden. Er kunnen namelijk schadelijke of giftige bestanddelen in de lucht zitten die diep in de longen kunnen doordringen. Een groot risico is dat je daar vaak op korte termijn, haast niets van merkt.

Klachten kunnen uiteenlopen van irritatie aan de luchtwegen tot zware ademhalingsproblemen. Langdurige blootstelling kan zelfs het risico op kanker verhogen.

Je hebt de keuze uit de types P1, P2 en P3. Deze types variëren in bescherming tegen schadelijke stoffen. Stofmaskers worden vaak gebruikt als wegwerpmaskers. Dit komt onder andere doordat de kosten van deze maskers een stuk lager liggen dan maskers waarbij je filters moet gebruiken.

Er zijn 3 verschillende soorten filters voor het stofmasker:

P1: Voor hinderlijke stof en geuren. Bijvoorbeeld:

 • steengruis
 • houtsplinters   
 • gipsstof
 • kalkstof
 • krijtstof

P2: Schadelijk stof, rook en nevel die ademhalingswegen kunnen aantasten. Bijvoorbeeld:

 • gipsplaten
 • meelstof
 • steenwol
 • kwarststof

P3: Hoge concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. En voor hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed. Bijvoorbeeld:

 • deeltjes van kankerverwekkende stoffen
 • deeltjes van radioactieve stoffen
 • bacteriën en virussen

 

Halfgelaatsmasker 

Halfgelaatsmasker

Op een halfgelaatsmasker passen alle verschillende soorten filters die bescherming bieden tegen: Gassen, dampen en stoffen.

Dit masker beschermt echter niet het gelaat en de ogen. Maar je kunt het wel makkelijk opzetten en afnemen als je besmette zones in- en uitloopt, zonder daarbij je helm of gaasvizier te moeten afnemen.

In combinatie met een halfgelaatsmasker bieden gasfilters door absorptie of chemische binding bescherming tegen gassen en dampen in de omgeving.

Halfgelaatsmaskers worden over het algemeen gebruikt in omgevingen waar de stoffen niet giftig zijn voor het gezicht of de ogen. Dit maakt het ideaal voor verschillende industriële taken, zoals schilderen en licht schuurwerk. Er zijn verschillende modellen beschikbaar, van wegwerpmodellen tot herbruikbare modellen met vervangbare filters, elk filter heeft zijn eigen voordelen, afhankelijk van waar de maskers zullen worden gebruikt, dus houd daar rekening mee voordat je een masker oppakt.

 

Volgelaatsmasker-

Het volgelaatsmasker beschermt tegen deeltjes en stof dat ronddwaalt als je gaat schuren, chemische gassen die zijn vrijgekomen tijdens een ramp of virussen en bacteriën die rondzweven. Voor een brand bijvoorbeeld werkt dit niet omdat er dan een gebrek aan zuurstof ontstaat. Je wordt alleen beschermd tegen brand als je filter specifiek is ontworpen om te beschermen tegen rook en koolmonoxide.

Optimaal voor de bescherming van het gelaat en dan specifiek de ogen. Hierop passen ook alle verschillende soorten filters op. Een volgelaatsmasker met het juiste filter houdt het schadelijke deeltjes van je gelaat, ogen en luchtwegen weg. De filter-bus doet dit door de lucht die je inademt te filteren.

Voor de half- en volgelaatsmaskers worden dus filters gebruikt. In het volgende stuk leg ik je uit welk filter geschikt is voor welke situaties en welke stoffen.

Filtertypes:

Filters worden ingedeeld met behulp van een letter en een kleurcode.

Chemische producten kunnen bestaan uit: vaste stoffen- of deeltjes (stof en vezels), of vluchtige stoffen (dampen en gassen). Naar aanleiding van de kleur/letter coderingen kun je besluiten welke filter je nodig hebt voor de stof waarmee je werkt. Wanneer je adembescherming met filters gebruikt, moet je altijd het volgende in gedachten houden;

Gebruik nooit adembeschermingsapparatuur met filters:

 • in een atmosfeer die minder dan 19% zuurstof heeft
 • in slecht geventileerde gebieden of besloten ruimten
 • in een atmosfeer waarvan niet bekend is in welke concentraties de giftige stoffen aanwezig zijn of die direct bedreigend is voor het leven of de gezondheid
 • wanneer de concentratie van een vervuilende stof hoger is dan de maximaal toegestane concentratie en/of de capaciteit van de filter-klasse
 • wanneer de vervuilende stof slechte of geen waarschuwende eigenschappen heeft (smaak, geur of irritatie).

 

Kleurcodering voor filters:

Kleurcodes

Amylacetaat / Amyl acetate

A-P3

Butylacetaat  / Butyl acetate

A

Ethylacetaat / Ethyl acetate

A

N-Propylacetaat / n-Propyl acetate

A

Vinyl acetaat / Vinyl acetate

A

Acetyleen / Acetylene

Air line

Aceton / Acetone

AX

Azijnzuur / Acetic acid

A-P3

Acrylzuur / Acryl acid

A

Benzoëzuur / Benzoic acid

P3

Hydrobroomzuur / Hydrobromic acid

BP3

Waterstofcyanide / Hydrogen cyanide

BP3

Waterstofchloride / Hydrogen chloride

BP3

Waterstoffluoride / Hydrogen fluoride

BP3

Salpeterzuur / Nitric acid

BP3

Oxaalzuur / Oxalic acid

AP3

Picrinezuur / Picric acid

P3

Zwavelzuur / Sulfuric acid

EP3

Wit Spirit  / White spirit

A

Allyl alcohol / Allyl alcohol

A

N-amylalcohol / N-amyl alcohol

A

Benzyl alcohol / Benzyl Alcohol

A

Isopropyl alcohol / Isopropyl alcohol

A

Stoddard-oplosmiddel / Stoddard solvent

A

n-propyl alcohol / n-propyl alcohol

AP3

Katoen stof / Cottom dust

P3

Amylum / Amylum

P3

Koolteerpek / Coal-tar pitch

AP3

Aluminium metaal / Aluminium metal

P3

Aluminium oxide / Aluminium oxide

P3

Aluminium, oplosbare zouten / Aluminium, soluble salts

P3

2-Aminoethanol / 2-Aminoethanol

A

Ammonia / Ammonia

k

Aniline / Aniline

A

Anisidine, o-, p-isomeren / Anisidine, o-, p-isomers

A-P3

Antimoon en

verbindingen (als SB) / Antimony and

compounds (as SB)

P3

Arseen & verbindingen (behalve Arsine)/ Arsenic & compounds (except Arsine)

P3

Asfalt (aardoliedampen) / Asphalt (petroleum fumes)

AP3

Asbest / Asbestos

P3

1,3-Butadieen / 1,3-Butadiene

AX

2-Butanon / 2-Butanone

A

Barium verbindingen / Barium

compounds

P3

Benzine / Benzene

A

Benzaldehyde / Benzaldehyde

A

Benzofenon / Benzophenone

A-P3

p-benzochinon / p-Benzoquinone

A-P3

bifenyl / Biphenyl

A-P3

Natriumbisulfiet / Sodium bisulfite

E-P3

Kaliumbromaat / Potassium bromate

P3

Broom / Bromine

B-P3

Bromoform / Bromoform

A

broommethaan / Bromomethane

AX

Waterstofbromide / Hydrogen bromide

E-P3

Butaan / Butane

AX

n-Butylamine / n-Butylamine

k

Kamfer, synthetisch / Camphor, synthetic

A-P3

Caprolactam-rook / Caprolactam fume

A-P3

Calciumcarbonaat / Calcium carbonate

P3

Carbon zwart / Carbon black

P3

Natriumbicarbonaat / Sodium bicarbonate

P3

Cellulose / Cellulose

P3

Cement / Cement

P3

Calciumcyanamide / Calcium cyanamide

P3

Calciumcyanide / Calcium cyanide

P3

Kaliumcyanide / Potassium cyanide

P3

Natriumcyanide / Sodium cyanide

P3

hexachloorethaan / Hexachloroethane

AP3

hexaan / Hexane

A

Hexona / Methyl isobutyl ketone

A

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen / PAHs

AP3

Natriumhypochloriet / Sodium hypochlorite

EP3

Isobutanol / Isobutanol

A

isopropanol / Isopropanol

A

isopropylamine / Isopropylamine

k

Diisopropylether / Diisopropyl ether

A

legionella pneumophila / legionella pneumophila

P3

Natriumhypochloriet / Sodium hypochlorite

EP3

Magnesiumcarbonaat / Magnesium carbonate

P3

Calciumcarbonaat / Calcium carbonate

P3

Kwik / Mercury

Hg-P3

methylamine / Methylamine

k

Methylcyclohexane / Methylcyclohexane

A

Alpha-methylstyreen / Alpha-methylstyrene

AP3

Methylethylketon / Methyl ethyl ketone

A

Petroleumether / Petroleum ether

A

naftaline / Naphthalene

AP3

Carbon zwart / Carbon black

P3

Nikkel / Nickel

P3

Aluminiumoxide / Aluminum oxide

P3

Boorzuuroxide / Boric oxide

P3

Zinkoxide, stof / Zinc oxide, dust

P3

Zinkoxide, stof... / Iron (III) oxide

P3

Ozon / Ozone

A

PCBs

AP3

Fosforpentachloride / Phosphorus pentachloride

EP3

1-pentanol / 1-Pentanol

A

pyridine / Pyridine

A

Zilver, metaal / Silver, metal

P3

Lood metaal / Lead, metal

P3

Polyethyleenglycol / Polyethylene Glycol

P3

Propyleenglycol / Propylenglycol

P3

kerosine / kerosene

A

1,4-benzochinon / 1,4-Benzoquinone

AP3

Rhodium poeder / Rhodium powder

P3

Sucrose / Sucrose

P3

Zoutzuur / Hydrochloric acid

E

Respiratory Syndrome Virus / SARS

P3

Calciumsilicaat / Calcium silicate

P3

Silica wit / Silica white

P3

Silicium / Silicon

P3

Natriumhydroxide / Sodium hydroxide

P3

Barium sulfaat / Barium sulfate

P3

Calciumsulfaat / Calcium sulfate

P3

Talk / Talc

P3

Diatomeeënaarde / Diatomaceous earth

P3

Tolueen / Toluene

A

Terpentijnolie / Oil of turpentine

AP3

bromoform / Bromoform

A

1,2,4-trichloorbenzeen / 1,2,4-Trichlorobenzene

A

trichloorethyleen / Trichloroethylene

A

Trichloronaphthalene / Trichloronaphthalene

AP3

triethylamine / Triethylamine

A

trimethylamine / Trimethylamine

k

2,4,6-trinitrotolueen / 2,4,6-Trinitrotoluene

AP3

Wolfraam (metaal, oxide stof)  / Tungsten (metal, oxide dusts) P3

Ureum / Urea

kP3

Glasvezel / Fiber glass

P3

styreen / Styrene

A

m-Xyleen / m-Xylene

A

o-Xyleen / o-Xylene

A

p-Xyleen / p-Xylene

A

Calciumsulfaat / Calcium sulfate

P3

cyclohexaan / Cyclohexane

A

cyclohexanol / Cyclohexnol

A

cyclohexanon / Cyclohexanone

A

Cyclohexene / Cyclohexene

A

cyclohexylamine / Cyclohexylamine

A

Cycloniet (RDX) / Cyclonite (RDX)

P3

Chloor / Chlorine

B

chloorbenzeen / Chlorobenzene

A

o-chloorbenzylideen

malononitril (CS) / o-Chlorobenzylidene

malononitrile (CS)

A-P3

2-chloorethanol / 2-Chloroethanol

A

Cloroform / Chloroform

AX

o-Chlorotoluene / o-Chlorotoluene

A

Ammoniumchloride rook / Ammonium chloride fume

k

Aluminiumchloride / Aluminium chloride

B-P3

Benzylchloride / Benzyl chloride

A-P3

Benzylchloride / Benzoyl chloride

A

2-chlooracetofenon / 2-Chloroacetophenone

A-P3

Zoutzuur / Hydrochloric acid

E

p-tolueensulfonylchloride / p-Toluenesulfonyl chloride

E-P3

Thionylchloride / Thionyl chloride

E-P3

Kobalt / Cobalt

P3

Kobalt metaal (stof en

fume & mixt) / Cobalt metal (dust and

fume & mixt)

P3

cresol / Cresol

AP3

kryoliet / Cryolite

P3

Calciumchromaat / Calcium chromate

P3

Zinkchromaat / Zinc chromate

P3

Chroom Chromaat / Chromiumchromate

P3

Strontiumchromaat / Strontium chromate

P3

Loodchromaat / Lead chromate

P3

Chroom metaal & Chroomstof / Chromium metal &

Chromium Dust

P3

Siliciumdioxide / Silicon dioxide

P3

dibutylamine / Dibutylamine

A

Dicyclopentadiene / Dicyclopentadiene

AP3

1,2-dichloorbenzeen / 1,2-dichlorobenzene

AP3

1,4-dichloorbenzeen / 1,4-dichlorobenzene

AP3

1,2-dichloorpropaan / 1,2-dichloropropane

A

1,2-dichloorpropaan / 1,2-dichloropropane

A

diethanolamine / Diethanolamine

AP3

2-diethylaminoethanol / 2-Diethylaminoethanol

A

Diethylketon / Diethyl ketone

A

benzofenon / Benzophenone

AP3

bifenyl / Biphenyl

AP3

dimethylamine / Dimethylamine

k

xyleen / Xylene

A

dinitrobenzeen / Dinitrobenzene

AP3

Zwaveldioxide / Sulfur dioxide

E

Stoddard-oplosmiddel / Stoddard solvent

A

Koolstofbisulfide / Carbon bisulphide

A

Stannum / Stannum

AP3

styreen / Styrene

A

Strychnine / Strychnine

P3

ethanolamine / Ethanolamine

A

ethylamine / Ethylamine

k

ethylbenzeen / Ethylbenzene

A

Ethyleenglycol / Ethylene glycol

AP3

Fenylether-bifenyl eutectisch / Phenyl ether-biphenyl eutectic

AP3

Fenol / Phenol

AP3

Glasvezelstof / Fiberglass dust

P3

Waterstoffluoride / Hydrogen fluoride

E

Brandstof / Fuel oil

AP3

Diesel brandstof / Diesel fuel

AP3

Benzine / Gasoline

A

Silicagel / Silica gel

P3

Glycerol / Glycerol

P3

Glutaraldehido / Glutaraldehyde

AP3

N-Heptano / n-Heptane

A

 

De informatie op deze pagina is met grote zorg samengesteld. Ondanks dat kan het zijn dat er onjuistheden of verouderde informatie op de pagina staat. Ziet u iets dat niet correct is? Mail dan naar [email protected] en we zullen dit z.s.m. herzien. Aan de informatie op deze kunnen geen rechten uit worden ontleend.

Reacties

 • Placeholder

  rene kouwenoord

  Friday 20 / 09 / 2019 @ 14:56

  afgelopen week heb ik in de nabijheid van een naftaklus gestaan.
  voor de zekerheid een filterbus masker gehaald
  nu zei iemand later tegen mij dat een filterbus masker ter bescherming van nafte er niet is.

 • Placeholder

  Nander Knobben

  Friday 20 / 09 / 2019 @ 10:03

  Hiervoor heeft u minimaal een N95/(ff)P2 masker nodig. De FF staat voor Filtering Facepiece. De mate van bescherming tegen kleine deeltjes wordt aangeduid met P1, P2 en P3.

  Als u een masker koopt met P2 of P3 bescherming zit u dus goed.

 • Placeholder

  Nander Knobben

  Friday 20 / 09 / 2019 @ 09:48

  Hiervoor heeft u minimaal een (FF)P2 masker nodig. Onze P3 maskers bieden dus ruim voldoende bescherming en onze mondkapjes met ffp2 & ffp3 ook.

 • Placeholder

  Fatma

  Friday 20 / 09 / 2019 @ 06:55

  Beste,

  Welk soort filter zou beschermen tegen het coronavirus (covid-19)?
  Mijn ouders behoren tot de kwetsbare groepen (risicopatiënten) vandaar de vraag :)

  Mvg

 • Placeholder

  Sander Mud

  Friday 20 / 09 / 2019 @ 02:36

  Beste Prepz,

  Welke filters kan ik het beste gebruiken in een halfgelaatmasker om mezelf te weren tegen het Coronavirus?

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  Mvg, Sander

Laat een reactie achter

* Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd

* Verplichte velden

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Prepz 9.1 / 10 - 610 Reviews @ Webwinkelkeur